Ostatnia modyfikacja: 2021-01-15
polski english  
| Strona Główna |  Kontakt | 
Menu Główne
Statut
Zarząd
Wykaz Członków
Władze
Morskie linki
Informacje prawne
Komunikaty
Kongres Morski
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea
Polski Rejestr Statków
Inne Stowarzyszenia Armatorów
Kalendarz gospodarki morskiej
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Porty
Ministerstwa
Statystyka morska
Jubileusze
85-lecie Związku Armatorów Polskich
Piszą o nas
IMO
Z prasy
ECSA News
EMSA News
HELCOM News
English Version
Commission Directive 2014/100/EU
European Maritime Day Conference 2015
EU Regulation on CO2 Reporting by Ships May Complicate Global Agreement, Says ICS
Commissioner Vella starts work with focus on sustainability, jobs and growth
Maritime Industry- "Next Playground for Hackers"
Paris MoU Issues Report for 2013 on Port State Control
43rd IFT Congress, Sofia 10-16 August 2014
Towards an EU integrated approach to global maritime security
Labour law: Commission proposes to improve workers’ rights for seafarers
ECSA Monthly Newsletter
Death Knell for NOAA Traditional Paper Nautical Charts
Towards a renewed maritime agenda in the Baltic: Blue Growth and sustainability
European Maritime Day 2014
ECSA Annual Report 2012-2013
Chipolbrok expands heavy lift fleet
ITF gives warm welcome to MLC 2006
European Maritime Day host cities 2015–2019 announced
EU REGULATION ON MARKET ACCESS TO PORT SERVICES
EU PORT POLICY
Vth Symposium ,,Safe Shipping on the Baltic Sea”
ECSA position paper on EU ports policy has been sent to the European Commission and the consultants in charge of the stakeholder consultation on EU ports policy.
Revised Sulphur Directive 2012/33/EU
European Maritime Day 2013
THETIS - EMSA Newsletter November 2012
European Maritime Day 2013
IMO NEWS- Issue 3/2012
The IMO Council has endorsed a proposal by Secretary-General Koji Sekimizu to adopt “Sustainable Development: IMO’s contribution beyond Rio+20” as the World Maritime Day theme for 2013
THE EC’S shipping monitoring scheme will inevitably lead to the EU introducing its own market-based measures to curb shipping emissions,the ECSA has warned.
ECSA Annual Report 2011-2012
On 1st January 2013 the revised MARPOL Annex V requirements for the prevention of pollution by garbage from ships enters into force
Hong Kong - an incentive for ships to use cleaner fuels while berthing in the harbour
TRANSPORT AND INNOVATION. EC pushes to accelerate development and market uptake of new transport technologies
Finland to confront the sulphur directive
Paweł Szynkaruk in BTJ Think Tank - How green will the future be?
Transport Week 2013, Gdańsk 05-07 March 2013
CLECAT comments on the Future of the Maritime Antitrust Guidelines
New Bunker Fuel "Bunker GreenTM" developed by Scientists - a cleaner fuel for cruise ships & other large vessels from ingredients in detergents, medicines
Maritime Labour Convention (MLC) approved by the Senate of the Philippines
The European Commission approved financial support for 202 new projects under the EU grants €268.4m for environment projects
Paris Memorandum of Understanding & Port State Control performance List valid 1st July 2012
Siim Kallas is currently serving as Commission vice president responsible for transport
PIRACY: PRESS CONFERENCE ON A COMPREHENSIVE APPROACH TO SOMALIA
IMO 'Day of the Seafarer' 25, June 2012
The Current IMO Awareness Bulletin
European Maritime Day 2012
EUROSTAT - EU PORTS STATISTICS Q1 AND Q1 2011 – Report for information
IMO set to collide with EU over vessel CO2 emissions
Statement from SOS SaveOurSeafarers
European Maritime Day 2012- Goeteborg (Sweden) 20-22.05.2012
Revised Garbage Discharge Regulations for Ships
Mandatory energy efficiency measures for international shipping adopted at IMO environment meeting Marine Environment Protection Committee (MEPC) – 62nd session: 11 to 15 July 2011
Circular Letter
presentation
ex Lloyd's list 27.09.2010- "Brussels puts its foot down over low- sulphur fuel"
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea 23 September 2011
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Szczecin 23.04.2010
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Gdańsk 24.04.2009
ESCA Annual Report 2010-2011
ECSA Annual Report 2009-2010
ECSA Annual Report 2008/2009
ECSA Annual Report 2007-2008
The Polish Tonnage Tax Decree
Newsletter
Zapisując się do systemu newslettera, będziesz systematycznie informowany o nowościach i ważnych wydarzeniach.
adres e-mail::

Zapisz
Wypisz      
Aktualności

  HOME  


WITAMY

 

Uprzejmie informujemy, iż w przygotowaniu jest nowa strona

internetowa ZAP.

Jednocześnie przepraszamy za brak aktualizacji niektórych

informacji na obecnej stronie.

 

strona_tytu__owa_2.JPG

Związek Armatorów Polskich powołano 25 maja 1929 r. w Gdyni. Jego inicjatorem i pierwszym prezesem zarządu był Julian Rummel, dyrektor państwowego przedsiębiorstwa armatorskiego "Żegluga Polska".

Celem związku, który od początków swego istnienia skupiał wszystkich najważniejszych polskich przewoźników morskich, była ochrona interesów członków związku przed nieuczciwą konkurencją, prowadzenie wspólnej polityki frachtowej, taryfowej, ubezpieczeniowej itp. ZAP - jako związek pracodawców - reprezentował również polskich armatorów wobec pracobiorców, a także administracji morskiej, Rady Interesantów Portu Gdyni i Gdańska, innych organizacji zawodowych, takich jak np. Polski Związek Maklerów Okrętowych oraz międzynarodowych organizacji żeglugowych. ZAP nie przerwał swojej działalności również podczas II wojny światowej, gdy tymczasowo jego siedzibę przeniesiono do Londynu.

Po wojnie, ze względu na niesprzyjające związkom pracodawców warunki polityczno-społeczne w Polsce, działalność ZAP-u była zawieszona. Wznowiono ją praktycznie dopiero 17 lutego 1983 r., gdy dyrektorzy naczelni 3 największych pol-skich armatorów: Polskich Linii Oceanicznych, Polskiej Żeglugi Morskiej i Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, powołali Związek Armatorów Polskiej Marynarki Handlowej (ZA PMH). Cele tej organizacji były bardzo podobne do zadań ZAP-u. Związek w takiej postaci istniał 10 lat, w czasie których odbył 18 posiedzeń. W 1992 r., podczas jednego z posiedzeń związku, powstała koncepcja przekształcenia ZA PMH w związek pracodawców, nawiązujący bezpośrednio do zało-żeń i tradycji utworzonego w 1929 r. ZAP-u. Formalne przekształcenie nastąpiło 3 września 1993 r. decyzją przedstawicieli 13 polskich przedsiębiorstw armatorskich. Pierwszym prezesem nowo reaktywowanego ZAP-u został Henryk Dąbrowski, pełniący wtedy funkcję dyrektora naczelnego PLO.

W przyjętym programie określono następujące kierunki działania związku:

  • aktywne uczestnictwo w kreowaniu polityki morskiej państwa,
  • dążenie do stworzenia warunków konkurencyjności polskiej flocie transportowej na międzynarodowych rynkach przewozów morskich,
  • stworzenie racjonalnego systemu finansowania inwestycji tonażowych armatorów polskich,
  • ochrona krajowego rynku pracy załóg pływających,
  • uczestnictwo w procesach legislacyjnych dotyczących administracji morskiej, przepisów celnych i podatkowych, a także przepisów finansowych dotyczących polskiego transportu morskiego,
  • współpraca zagraniczna poprzez uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach żeglugowych, popularyzacja gospodarki morskiej w środkach masowego przekazu i uczestnictwo w krajowych programach prezentujących gospodarkę morską.

Obecnie ZAP liczy 13 Członków.

 

 

 

 

Adres do korespondencji:

 

Związek Armatorów Polskich

Sekretariat


Plac Rodła 8, 
XIII piętro, pok. 1314

70-419 Szczecin

 

 

 

 

| Strona Główna |  Kontakt | 
CMS System, Powered by