ECSA

Polish Shipping Association

Polish Shipping Association (PSA) jest wspólną reprezentacją Związku Armatorów Polskich (ZAP) oraz Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych (PZPŻ).

Oba związki żeglugowe postanowiły wykorzystać potencjał i doświadczenie oraz zasoby ludzkie podmiotów reprezentowanych przez Strony, aby wspólnie i w porozumieniu reprezentować Polskę w ECSA.