O nas

Cele i zadania związku

Związek Armatorów Polskich (ZAP) zrzesza polskie przedsiębiorstwa żeglugowe już prawie od stu lat. Organizacja powstała w 1929 w Gdyni i od tego czasu jest podmiotem, który kształtuje warunki dla rozwoju polskiej floty handlowej oraz rybackiej, a także całej polskiej gospodarki morskiej.

Podstawowymi zadaniami Związku

są ochrona praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec polskich władz rządowych, samorządowych oraz innych krajowych instytucji, ale w równym stopniu także wobec organizacji międzynarodowych. Dzięki gronu wybitnych fachowców z branży morskiej, Związek zapewnia profesjonalny poziom usług, zgodnie z międzynarodowymi standardami, w zakresie prawnym, technicznym, dokumentacyjnym etc.

Związek Armatorów Polskich

kształtuje i wdraża zasady bezpieczeństwa i wolności żeglugi międzynarodowej oraz przeciwdziała praktykom dyskryminacyjnym w handlu zagranicznym. Wspiera inicjatywy w zakresie przedsiębiorczości a także kształtuje i doskonali zasady rzetelnego postępowania w morskim obrocie gospodarczym.
Karpaty_Szczecin

Struktura

Zarząd

Andrzej Wróblewski
Prezes Zarządu

Jacek Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu

Marcin Talwik
Członek Zarządu

Bogumił Łączyński †
Wiceprezes Zarządu

Komisja rewizyjna

Tadeusz Hatalski
Przewodniczący

Alicja Węgrzyn
Członek Komisji

Adrian Kołczewiak
Członek Komisji

Sekretarz Generalny

Robert Wilczyński

Statek-PŻM