19-20 września br. w Brukseli odbył się Europejski Szczyt Żeglugowy. W dwudniowych dyskusjach uczestnicy Szczytu koncentrowali się na nakreśleniu przyszłości europejskiej żeglugi, zwłaszcza w kontekście transformacji klimatycznej.

W pierwszym dniu obrad rozmowy dotyczyły rozwoju potencjału transportu morskiego w europejskim handlu. Dyskutowano o kluczowej roli żeglugi w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i dostaw energii w Unii Europejskiej. Jako największe wyzwanie stojące przed europejską żeglugą uznano transformację ekologiczną, tak by w kolejnych dekadach transport morski stał się całkowicie bezemisyjny. W tym kontekście podkreślono, że ważne jest skoncentrowanie działań na zapewnieniu środków finansowych, które umożliwią tę transformację, a armatorzy powinni mieć pełny dostęp do ekologicznych paliw morskich. W procesie dekarbonizacji za istotną uznano także morską energetykę wiatrową.

W pierwszym dniu konferencji, oprócz kwestii ekologicznych, poruszano  również tematy dotyczące bezpieczeństwa transportu morskiego, a tym kontekście m.in. mówiono o transformacji cyfrowej oraz o przeciwdziałaniu wykorzystywania żeglugi do przemytu narkotyków.

W drugim dniu obrad Europejskiego Szczytu Żeglugowego wysłuchaliśmy wystąpień najważniejszych decydentów europejskiego sektora transportu morskiego. Wśród mówców znaleźli się : przewodniczący ECSA Philippos Philis, sekretarz generalny ECSA Sotiris Raptis, prezes International Chamber of Shipping Emanuel Grimaldi oraz były przewodniczący Komisji Europejskeij Jose Manuel Barroso.

W części dyskusyjnej odbyły się panele, podczas których rozmawiano o bezpieczeństwie europejskiej żeglugi, utrzymaniu konkurencyjności handlu Starego Kontynentu oraz o transformacji energetycznej. Paneliści zastanawiali się również nad przyjęciem strategii, aby wszelkie zmiany związane z ekologią uczynić przyjazne człowiekowi.

Ważnym elementem konferencji było wystąpienie końcowe Dyrektor Generalnej ds. Mobilności i Transportu Magdy Kopczyńskiej, podsumowujące dwudniowe obrady.