Zgromadzenie Generalne Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej ECSA podjęło decyzję o przyjęciu w szeregi swoich członków Polish Shipping Association (PSA), wspólnej organizacji Związku Armatorów Polskich (ZAP) oraz Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych.

Wniosek w tej sprawie został złożony przez polskie organizacje żeglugowe we wrześniu 2023 r. i Rada ECSA zarekomendowała Zgromadzeniu Generalnemu akceptację tego wniosku. Stało się to na posiedzeniu zorganizowanym w Brukseli 14 grudnia 2023 r. Polish Shipping Association oficjalnie stanie się pełnoprawnym członkiem tej prestiżowej organizacji od 1 stycznia 2024 r.

Jednocześnie Zgromadzenie Generalne ECSA zaakceptowała Marcina Talwika z zarządu Związku Armatorów Polskich jako nowego członka Rady (Board) Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej ECSA. W Radzie będzie on reprezentował interesy polskich firm żeglugowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *