Cyprus Shipping Chamber

W dniach 9-11 października 2023 r. w Parklane Resort & Spa w Limassol odbywała się, ciesząca się międzynarodową renomą, konferencja „Maritime Cyprus 2023”. Tegoroczna edycja tej imprezy, zorganizowanej we współpracy z Ministerstwem Żeglugi Republiki Cypryjskiej, Cypryjską Izbą Żeglugową i Cypryjskim Związkiem Armatorów, odbywała się pod hasłem „Żegluga w działaniu: An Agenda for Change. W konferencji wzięło udział ponad 900 specjalistów ds. żeglugi z całego świata, pochodzących z ponad 35 krajów. W wydarzeniu uczestniczyła również delegacja Związku Armatorów Polskich.

Konferencja Maritime Cyprus to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu międzynarodowej branży żeglugowej. Biorą w niej udział osoby decydujące na co dzień o globalnym transporcie morskim, w tym m.in. sekretarz generalny IMO. Podczas trzydniowych obrad poruszane są najistotniejsze kwestie związane z aktualnym i przyszłym funkcjonowaniem armatorów i światowej floty.

Tematykę tegorocznej konferencji Maritime Cyprus zdominowały problemy armatorów, wynikające z czekającej branżę transformacji energetycznej. Dyskutowano zatem m.in. o przyjęciu strategii IMO w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków. Uczestnicy konferencji podkreślili, że w kwestii dekarbonizacji ważne jest opracowanie globalnego zbioru przepisów, w szczególności dotyczących kwestii dostawców paliw i stworzenia „systemu funduszy i nagród”, aby wesprzeć wdrażanie ekologicznych paliw w żegludze. Wśród uczestników konferencji pojawiły się opinie krytyczne wobec objęcia żeglugi systemem EU ETS, uznające, że wprowadzając ten system gospodarczo „Europa strzela sobie w stopę”. Zaproponowano by branża, zamiast hamować wzrost poprzez restrykcyjną politykę, skupiła się na środkach efektywności energetycznej. Uczestnicy dyskusji zwrócili też uwagę, że należy skupić się na dostępności paliw niskoemisyjnych i ich cenach. Przyznano również, że koncepcja zerowego zużycia energii netto wymaga dalszego zdefiniowania i że będzie to przedmiotem dalszych działań IMO. Podkreślano także rolę marynarzy w transformacji energetycznej. Wskazano na globalne czynniki społeczne, rządowe i polityczne wpływające obecnie na dekarbonizację wszystkich branż i wezwano do bardziej realistycznego i pragmatycznego podejścia do wyzwań związanych z dekarbonizacją, przed którymi stoi żegluga.