W dniu 10 października 2023, w czasie odbywającej się konferencji żeglugowej Maritime Cyprus 2023, zarząd ZAP w pełnym składzie : Andrzej Wróblewski, Jacek Wiśniewski i Marcin Talwik, spotkał się z delegacją Cypryjskiej Izby Żeglugowej (Cyprus Shipping Chamber), której przewodniczył Thomas Kazakos, wieloletni sekretarz Izby.

W czasie godzinnego spotkania szczegółowo omówiono kwestie współpracy obu stowarzyszeń dotyczącej zarówno codziennej działalności, jak i na forum ECSA, którego Związek Armatorów niedługo stanie się pełnoprawnym członkiem.

Rozmawiano również o polityce Unii Europejskiej w zakresie żeglugi międzynarodowej, w szczególności zaś o wchodzących od przyszłego roku regulacjach, dotyczących objęcia transportu morskiego unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

W odniesieniu do cypryjskich regulacji podniesiono kwestie ubezpieczenia społecznego marynarzy. Poruszono też temat podatku tonażowego.

Było to pierwsze spotkanie zarządu Związku Armatorów Polskich z Cypryjską Izbą Żeglugową. Biorąc pod uwagę znaczenie cypryjskiej żeglugi na arenie międzynarodowej, role jej przedstawicieli na forum żeglugowym, moc sprawczą, pełnione najwyższe funkcje w instytucjach międzynarodowych, spotkanie było świetną okazją na wymianę doświadczeń i zapoznanie się z opiniami liderów w branży.