Zarząd European Community Shipowners’ Associations (ECSA), na posiedzeniu w dniu 21 września br., podjął decyzję o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu ECSA wniosku o członkostwo w tej organizacji dla Związku Armatorów Polskich (ZAP) oraz Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych (PZPŻ), działających wspólnie pod szyldem Polish Shipping Association (PSA). Walne Zgromadzenie ECSA, które formalnie podejmie decyzję o akcesji PSA zbierze się 14 grudnia 2023 r. Do tego czasu polskie organizacje żeglugowe będą uczestniczyć w pracach komitetów i grup roboczych ECSA w charakterze obserwatora.

Wcześniej, podczas Europejskiego Szczytu Żeglugowego, po uroczystej gali w królewskim muzeum sztuk pięknych członek zarządu ZAP Marcin Talwik wraz z sekretarzem PZPŻ Radosłąwem Stefaniakiem oficjalnie wręczyli Prezydentowi i Sekretarzowi ECSA wniosek o członkostwo Polskiej reprezentacji armatorów w tym europejskim stowarzyszeniu.

Warunkiem przystąpienia Związku Armatorów Polskich do ECSA było utworzenie wspólnej reprezentacji z PZPŻ. Porozumienie w tej sprawie podpisano 12 września br., a jego najważniejszą częścią jest zobowiązanie obu Stron, że ich wspólne stanowisko w ECSA ma odzwierciedlać interesy armatorów będących członkami każdej z organizacji.