ZAP rozmawia o powrocie w struktury ECSA

W dniach 16-17 maja 2023 na portugalskiej Maderze, członek zarządu Związku Armatorów Polskich Marcin Talwik uczestniczył w spotkaniu branży morskiej Madeira Maritime Week.

Podczas wydarzenia przedstawiciel ZAP miał okazję do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (European Community Shipowners’ Associations – ECSA) panem Sotirisem Raptisem i poinformowania go o chęci ponownego wstąpienia ZAP w szeregi członków tej szacownej organizacji. Przypomnijmy, że polscy armatorzy byli stałymi członkami ECSA i uczestniczyli w pracach stowarzyszenia, jednak na początku XXI ówczesny zarząd ZAP z niezrozumiałych powodów postanowił przerwać tę współpracę.

Sotiris Raptis z ogromnym zadowoleniem przyjął informację o chęci ponownego członkostwa polskich armatorów w ECSA, przypomniał jednak, że takie członkostwo powinno reprezentować wszystkie organizacje armatorskie danego kraju, a zatem w przypadku polskim, wniosek taki ZAP powinien złożyć wspólnie z Polskim Związkiem Przedsiębiorców Żeglugowych (PZPŻ).

Po uzyskaniu zgody ze strony PZPŻ dotyczącym wspólnej z ZAP reprezentacji, wniosek o ponowne członkostwo w ECSA zostanie złożony w najbliższym czasie.