Odszedł dr inż. Kpt ż. w. Bogumił Łączyński

Ze smutkiem przyjęliśmy informacje o śmierci dr inż. kpt. ż. w. Bogumiła Łączyńskiego – dotychczasowego wiceprezesa Związku Armatorów Polskich.

Kpt. ż. w. Bogumił Łączyński bardzo aktywnie uczestniczył w pracach ZAP a polscy armatorzy w wielkim stopniu korzystali z Jego ogromnej wiedzy i doświadczenia.

Kpt. ż. w. Bogumił Łączyński przez całe życie związany był z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, gdzie prowadził działalność dydaktyczną i wychowawczą wielu pokoleń oficerów i marynarzy. Był promotorem ponad 200 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich a także autorem około 200 publikacji z zakresu branży morskiej.

Szczególny szacunek budziła Jego rozległa wiedza dotycząca eksploatacji i zarządzania statków. Znajdowało to swój wyraz w Jego udziale w tworzeniu nowoczesnych koncepcji laboratoriów oraz symulatorów procesu załadunku. Wielu kapitanów wspomina Go również ze szkoleń w Iławie, gdzie był wicedyrektorem Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami.

Cześć Jego Pamięci!