W dniach 25-26 czerwca 2023 r. w stolicy Filipin Manili odbyła się konferencja „Shaping The Future of Shipping – Seafarer 2050”, zorganizowana przez International Chamber of Shipping (ICS) wraz z International Maritime Employers’ Council (IMEC) oraz International Transport Workers’ Federation (ITF). Miejsce spotkania nie było przypadkowe, ponieważ to właśnie Filipiny od wielu lat są najważniejszym źródłem kadr morskich zatrudnionych w globalnej flocie.

Konferencja miała klasyczną formę: części oficjalnej, dyskusji panelowych oraz rozmów kuluarowych. Najistotniejszymi pytaniami, jakie zadawali sobie uczestnicy wydarzenia dotyczyły aktualnej sytuacji na marynarskim rynku pracy oraz przyszłości zawodu marynarza.

Spotkanie miało bardzo wysoką rangę. Uczestniczyli w nim m.in. prezydent Filipin – Ferdinand Marcos Jr. dyrektor generalny ILO – Gilbert H. Houngbo, przewodniczący zarządu ICS – Emanuele Grimaldi, przewodniczący zarządu IMEC – Belal Ahmed., dyrektor generalny IMEC – Francesco Gargiulo oraz sekretarz generalny ITF – Stephen Cotton. Związek Armatorów Polskich (ZAP) reprezentował Członek Zarządu Marcin Talwik.

W szerokim gronie zaproszonych gości znaleźli się ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę morską, przedstawiciele organów regulacyjnych i organizacji pozarządowych, a także armatorzy, finansiści i dostawcy morskiej technologii.

W dyskusjach panelowych dominowało zaniepokojenie armatorów stale poszerzającymi się niedoborami w kadrach pływających, zwłaszcza szczebla oficerskiego. Zjawisko to znane od lat, w ostatnim czasie w sposób zauważalny nasiliło się. Jednym z czynników była globalna pandemia Covid-19, kiedy to tysiące marynarzy zostało uwięzionych na statkach bez możliwości repatriacji, a po powrocie do domu nie wróciło już na morze.

Niedobór oficerów i szeregowych marynarzy odczuwalny jest przez wszystkich armatorów, niezależnie od części świata, w której działają. Zjawisko to rodzi również negatywne praktyki wśród firm żeglugowych takie jak chociażby, nie zawsze uczciwe, wzajemne przejmowanie sobie pracowników. Problem zgłaszają również agencje pośrednictwa pracy marynarzy, ale również uczelnie morskie, które z roku na rok notują coraz mniejszą liczbę chętnych do studiowania na kierunkach nawigacyjnych i mechanicznych.

Jak zauważyli uczestnicy konferencji, w tej trudnej obecnej sytuacji marynarskiego rynku pracy czekają nas kolejne wyzwania, w tym pojawiające się w żegludze nowe technologie, które będą wymagały od pracowników morskich coraz lepszego i bardziej wszechstronnego wykształcenia. Branżę czeka więc konieczna transformacja oraz inwestycje i zmiany, które będą musiały zostać wprowadzone, aby zapewnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanych marynarzy, spełniających wymagania żeglugi do 2050 roku.

Uczestniczący w konferencji „Shaping The Future of Shipping – Seafarer 2050” przedstawiciel Związku Armatorów Polskich Marcin Talwik, korzystając z obecności najważniejszych osób, odpowiedzialnych za globalny marynarski rynek pracy, przeprowadził z nimi wiele istotnych rozmów. Szczególnie ważne były spotkania z firmami reprezentującymi azjatycki rynek pracy marynarzy. Była to okazja do nawiązania bezpośrednich relacji, które w przyszłości będzie można wykorzystać, jeśli takie potrzeby będą zgłaszać polscy armatorzy.